Subklinik Ketozis

Subklinik ketozis (SKK), geçiş döneminde süt inekleri için önemlidir.
Herhangi bir klinik bulgu olmaksızın ß-hidroksibutirat (BHBA)'ın artmış kan konsantrasyonu olarak tanımlanmaktadır. 29

Tek tek ineklerde SKK'yi teşhis etmek için en sık kullanılan kan BHBA eşik değeri, 1,2 ila 1,4 mmol/l arasındadır. 24, 29, 31, 33, 34

SKK prevalansı laktasyonun ilk üç haftasında %10,2 ile %43,2 arasında değişmektedir.24, 35, 36, 37, 38

SKK aşağıdakilerle ilişkilidir:

  • Artmış postpartum hastalık riski (Tablo 1)
  • Azalmış süt verimi 36, 37
  • Fertilite yetmezliği (örn., düşük ilk servis gebe kalma oranları)39
Kan BHBA konsantrasyonu [mmol/L] Hastalık Süre p.p. Artmış risk (tahmini risk oranları)
≥ 1,2 Deplase abomasum (DA) 1. hafta 2,6 36
≥ 1,0 Deplase abomasum (DA) 3 - 14 gün 6,9 41
≥ 1,2 Metrit 1. hafta 3,4 36
≥ 1,0 Metrit 3 - 14 gün 2,3 41
≥ 1,0 Klinik ketozis 3 - 14 gün 4,9 41

SKK'nın ekonomik etkileri önemlidir.

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3