Glukoneojenezin Uyarılması

Glukonojenez gebeliğin erken emzirme döneminin kısıtlayıcı faktörüdür.

Yüksek orandaki kolay sindirilebilir karbonhidratlar ile beslenme glukoneojenezi tetiklemektedir. En önemli glikoboplastik substrat olan rumende propiyonat üretimini uyarmaktadır 2.

Farmakolojik olarak rumendeki propiyonat üretimi, iyonofor antibiyotiklerin 7 veya belirli uçucu yağların 13 ağızdan uygulanması ile de yükseltilebilmektedir.

Propiyonat, propilen glikol (1,2-propandiol) veya gliserin gibi glukoplastik substratlar ketozisin önlenmesi için yemlere ilave edilmekte veya bir ketozis vakalarında sıvı olarak verilmektedir. Bu glukoplastik substratların glukoza dönüştürülmesi, önemli glikoneogenetik enzimlerin kofaktörleri olarak görev yapan vitamin B12 ve biyotinin eklenmesiyle iyileştirilebilmektedir (B12: metilmalonil-CoA mutaz 9, biyotin: propiyonil-CoA karboksilaz ve pirüvat karboksilaz 26). Butafosfan & Vitamin B12 ile tedavi edilen ineklerde plasebo ile tedavi edilen eşdeğerlerine kıyasla β hidroksibütirat (BHB) konsantrasyonlarında anlamlı bir azalma olduğu gösterilmiştir 78.

Glukokortikoidler büyükbaş hayvanlarda glukoneojenez üzerinde çok az etkiye sahipken, glukoz alımını ve bazı dokuların kullanımını sınırlayarak pozitif bir etki göstermektedir (glukoz koruyucu etki) 14.

1.1.1.4 Öncü glukoz moleküllerinin mevcudiyetinin artması

  • Buğdayca zengin diyetler
  • İyonofor antibiyotikler (monensin)
  • Esansiyel yağlar
  • Propiyonat
  • Propilen glikol
  • Gliserin
  • Amino asitler

1.1.1.5 Glukoneojenez enzimlerinin stimülasyonu

  • Vitamin B12 (+fosfor)
  • Biyotin
  • Glukokortikoidler

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3