Enerji İhtiyacının Azaltılması

Laktasyonsuz dönemin kısaltılması veya (Subklinik) ketozisten p.p.’nin süt emiliminin başlamasıyla enerji eksikliğinden (negatif enerji dengesi) kaynaklanmasınsan ötürü, süt üretiminde bir azalma da ketozis insidansında bir azalmaya neden olmaktadır.

Yüksek laktasyon sırasında süt üretiminin azaltılması için önlemler 16:

 • Süt verme sıklığının azaltılması,
 • Laktasyonsuz dönemin kısaltılması veya
 • Kuru yem kullanılmaması

Konjuge linoleik asit ile (CLA) yem ilavesi, süt yağ içeriğini seçici olarak azaltmaktadır. Süt yağının en yüksek enerji içeriğine sahip olmasından ötürü, bu azalma, yüksek verimli ineklerin negatif enerji dengesini azaltmaktadır 11.

Enerji çıkışının süt ile azaltılması

Laktasyonsuz dönemin azaltılması (≥30 gün) sadece multipar ineklerde işe yarayacaktır

 • Mastit riskini azaltır
 • Yüksek laktasyonda ilk verimi düşürür, ketozis riskini azaltır
 • Emzirme döneminin tamamında sütten neredeyse "net bir kayıp" olmaz
 • Rumen daha iyi adapte şekilde kalır (uzakta besleme yok)
 • Bazen fertilite iyileşir

Konjuge linoleik asit (CLA) ile beslenme

 • Rumen asidozunda
 • Rumen-korunmuş CLA: Süt yağ içeriği ↓

Yüksek laktasyonda süt verme sıklığı

 • Süt verimi ↓

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3