Oksidatif Hasarın Sınırlandırılması

Keton cisimleri oksidatif hasara neden olmaktadır. Örneğin, hücre zarları lipit peroksidasyonu ile hasar görmekte ve proteinler fonksiyonel grupların oksidasyonu ile azaltılmakta ve daha sonra fonksiyonları kısıtlanmaktadır. İnsanlarda oksidatif hasar, diabetes mellitus komorbiditelerinin nedeni olarak bilinmektedir 69.

Oksidatif stresin tetiklenme nedenleri:

 • Aseton ve asetoasetatın doğrudan prooksidant etkileri 70, 71. Vücut, bu prooksidatif etkileri β-hidroksibutirata dönüştürerek defetmeye çalışır ancak şiddetli glikoz eksikliği durumunda sınırlı bir oranda başarılı olmaktadır.
 • NADPH oksidazlar, MAP kinazlar ve NF-κB'un aktive edilmesi ile dolaylı prooksidatif etki 69. Aynı zamanda keton cisimleri pro-inflamatuvar bir etkiye sahiptir.
 • Bu dolaylı prooksidatif ve proinflamatuvar etkiler, yüksek konsantrasyonlarda NEFA ile daha da kötüleşmektedir 72, 73.

Dolayısıyla keton cisimlerinin neden olduğu oksidatif hasar özellikle belirtilen durumlarda beklenmektedir:

 • Aşırı glukoz eksikliği
 • Yüksek NEFA konsantrasyonları
 • Eş zamanlı olarak inflamatuvar proseslerin varlığı (mastit, metrit vb)

Bu nedenle, ketozisin önlenmesi ve tedavisi için antioksidanlar (vitamin E, β-karoten ve selenyum) ile uygun destek verilmesi önemlidir 21

Asetoasetik asit

 • İyi Enerji Taşıyıcı
 • Orta Derecede Biyouyumlu
 • Oksidatif Hasar

Aseton

 • Asetoasetik Asitin Spontan Dekarboksilasyonu ile gelişmektedir
 • Oksidatif Hasar

ß-hidroksibütirat (BHB)

 • İyi Biyouyumluluk: redoks hasarı olmaksızın

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3