Lipomobilizasyonun Sınırlandırılması

  • Stresin azaltılması / inek konforu
  • B vitaminleri (niasin, siyanokobalamin)
  • Süt yağ sentezinin genetik predispozisyonu
  • Rumen koruyucu yağ asitleri

Lipomobilizasyon başlıca stres (adrenalin) ve yüksek glukagon: insülin oranı tarafından desteklenmektedir 15. Stresin azaltılması, lipomobilizasyonun sınırlandırılması için eksik değerlendirilen bir önlemdir.

İnsülin uygulamaları, aynı şekilde, glukagon: insülin oranını azaltılması yoluyla lipomobilizasyonu sınırlayabilmektedir. Bununla birlikte, insülin uygulaması her ülkede onaylanmamakta ve dokular için daha da kötü olarak glikoz mevcudiyeti riskini taşımaktadır.

B vitamini de ayrıca ketozisin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilmektedir:

  • Niasin antilipolitik aktiviteye ve rumen üzerinde pozitif etkilere sahiptir 19
  • Siyanokobalaminve biyotin, süksinat trikarboksilik asit döngüsü (TCA) yoluyla glukoneojenez için propiyonat metabolizmasına katılmaktadır

Bazı ineklerin süt lipidlerini özellikle kan plazması lipidlerinden etkili bir şekilde sentezleyebilmesi ve ketozis prevalansını önemli ölçüde düşürmesi mümkündür. Bu tür inekler, ketoz direnci için ıslah seçimi yapmayı olası duruma getirebilecek, sütte yüksek gliserofosfokolin içeriği ile tanınabilmektedir 68.

İnsülin hormonal olarak lipomobilizasyonu sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte, glikoz metabolizmasının stabilizasyonu için aynı anda glikoz infüzyonu yapılmadan, terapötik insülin verilmesi kontrendikedir. Bazı ülkelerde ineklere insülin uygulanmasına izin verilmemektedir.

  • Uzaktan/yakından besleme
  • Stresin azalması
  • İnek konforu
  • İnsülin (tehlikeli yan etkiler, bazı ülkelerde yasaklı, sadece eş zamanlı glukoz infüzyonu)
J. R. Aschenbach: peripherale Ketoseprävention und -therapie bei der Hochleistungskuh, Januar 2016

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3