Enerji Desteği

Geçiş dönemindeki hayvan sağlığı ve beslenme hassasiyeti doğumdan sonra yem alımının ve enerji içeriğinin ne kadar hızlı optimize edilebileceğini belirlemektedir!

Yoğun süt verimi sırasında enerji absorbsiyonunun arttırılması

 • Besin alımının arttırılması
 • Besin içeriğinin enerjisinin arttırılması

Geçiş periyodu beslenmesi

İdeal olarak, Siyah Alaca inekleri doğumdan önce 3,5’luk VKS’ye yükseltilmelidir.

 • Erken sütten kesme periyodu (uzak periyot)
  Aşırı enerji tedariğinden kaçınılmalıdır; çünkü aşırı koşullandırılmış hayvanlar p.p. dönemde daha az yem absorbe etmektedir.
 • Hazırlık beslenmesi (kapanış periyodu, doğumdan 2-3 hafta öncesi)
  İyi kalitede temel yem bileşenlerine ek olarak, enerji içeriğinin kademeli olarak arttırılması (yaklaşık 3 kg konsantre/inek/gün’e eşdeğer), gebeliğin sonunda ineğin artan enerji gereksinimlerini karşılamakta ve rumeni konsantre-zengin beslenme p.p. için hazırlamaktadır 6
 • Düzenleme beslenmesi (- 3 hafta p.p.)
  İnekler, negatif bir enerji ve beslenme dengesi eğilimi gösterdiğinden, yem alımının uyarılması en yüksek önceliğe sahiptir. Subakut ruminal asidozu (SARA) önlemek için, yem alımının uyarılması ve enerji içeriğinin arttırılması için tüm önlemler kademeli olarak uygulanmalıdır. Temel yem bileşenlerinin değişiklikleri asla aniden yapılmamalıdır. Yağ, glikojenik ve lipojenik enerji taşıyıcıları arasındaki dengesizliği daha da şiddetlendirdiği ve böylece yem alımını azaltıldığı için bu periyotta yemeye eklenmemelidir 66.

Yem alımının uyarılması

 • İyi kalitede temel besin bileşenleri
 • Enerji içeriğinin dereceli olarak, yavaşça arttırılması
 • Düzenli olarak taze TMR sağlanması
 • Lif uzunluğu, yemin azalan ruminal tutulumuna uyacak şekilde düzenlenmesi 28

Enerji içeriğinin arttırılması

 • Rumen beslenmesi - korunmuş nişasta ile 5,25
 • P.p. yağ eklenmesi - ruminal asidoz riskini sınırlamaktadır

Ketozis tedavisi - beslenme

 • İntravenöz yoldan veya sıvı olarak glukoz.
  Büyük miktarlarda glikozun (2 kg/gün'e kadar) oral ikamesi, glikozun, ruminal epitelyum 1, 3 yoluyla absorbe edilmesi ve aynı zamanda rumen protozoası ile glikojen olarak depolanmasından ötürü hayvanlar tarafından iyi tolere edilmektedir 10. Protozoal glikojen daha sonra hayvan postruminalinde glikoz kaynağı olarak bulunmaktadır.
 • Glikoplastik maddeler (sodyum propiyonat, propilen glikol,..)
 • Diğer parenteral tedavi seçeneklerine bağlantılar (örn., glukokortikoidler, Butafosfan & Vitamin B12, …)

Besin alımının arttırılması

 • Yüksek kaliteli, lezzetli besin (tat vericilerin eklenmesi: esansiyel yağlar)
 • Rumenden hızlı geçiş için ve "yönetilebilir" bir asidoz riski (peNDF> 8 mm yaklaşık %15) için optimize edilmiş fiber yapı
 • Sağlık yönetimi, süt humması riskinin önlenmesi!

Enerji içeriğinin arttırılması

 • Rumen beslenmesi - korunmuş nişasta ile
  • Mısır
  • Sorgum
  • Arpa (eğer gerekli ise laktik asit ile muamele edilmiş)
  • NaOH ile işlem görmüş buğday
 • Besin yağı (> 3 hafta p.p.)
  • Kuru maddenin toplam yağı %5 (%7’ye kadar korunmuş yağlar)

Rumen dolumu

Rumen dolumu, ineğin ne kadar yediği hakkında sizi bilgilendirmektedir. Arkadan bakıldığında rumen şişkin olmalıdır 45

 

 

Skor 1

Derin daralan sol taraf: Lomber vertebranın diyagonal çıkıntının üstündeki deriye göçmüştür. Cildin katlanması, kalça kemiğinden açıkça dikey olarak aşağıya inmektedir. Kaburga yayının arkasındaki rumen çukuru bir elin genişliğinden fazladır. Yan taraftan bakıldığında dikdörtgen bir kanat görüntüsü görülmektedir.

Skor 2

Lomber vertebranın diyagonal çıkıntısının üzerindeki cilt göçmüştür. Kalça kemiği yanağından gelen deri kıvrımı kaburga yayına doğru katlanmaktadır. Kaburga yayının arkasındaki rumen çukuru bir elin genişliğine eşittir. Yandan bakıldığında üçgen şeklinde bir görüntü elde edilmektedir.

Skor 3

Lomber vertebranın diyagonal çıkıntısı üzerindeki deri ilk önce dikey olarak aşağıya inmekte ve sonra dışa doğru kıvrılmaktadır. Derinin kalça kemiğinden katlanması görünmemekle birlikte, kaburga yayının arkasındaki rumen çukuru görülebilmektedir.

Skor 4

Lomber vertebranın diyagonal çıkıntısındaki deri doğrudan dışa doğru kaburga yayının arkasında rumen çukuru görülemez.

Skor 5

Lomber omurganın köşegen çıkıntısı, iyi dolmuş rumen sebebi ile görülmez. Göbek derisi kuvvetle gerilmektedir. Yan taraftan kaburgalara geçiş görülmemektedir.

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3