Ketozis

  • Ketozis, kanda ve metabolizmada artmış keton cisimleri konsantrasyonunu kapsamaktadır (hiperketonemi)
  • Keton cisimleri, glukozun yeterli olmaması durumunda oluşmaktadır
  • Süt inekleri kısıtlı glukoz mevcudiyetine sahiptir. Bu nedenle, herhangi bir enerji sıkıntısı (= negatif enerji dengesi; NED) hızla ketozise neden olabilmektedir
  • NED ve ketozis genellikle doğumun ilk haftalarında ortaya çıkmaktadır

Ketozis, lipid metabolizmasında keton cisimlerinin artan kaynağı ile azaltılmış glikoz kullanımının telafi edildiği bir metabolik adaptasyondur.

Böylece, bir glikoz eksikliğinde enerji ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hücrenin kendi β oksidasyonu ile onları yeteri kadar kapsayamayan dokuların (örneğin beyin, kırmızı kan hücreleri ...) enerjisi sağlanmaktadır. 15

Aşırı veya uzun süreli keton metabolizması olumsuz yan etkilere sahiptir (hücresel enerji eksikliği, aşırı lipid mobilizasyonu, redoks hasarı, immünolojik reaksiyonlara etkisi, ketoasidoz).

Subklinik veya klinik ketozis, sağlığa ve performansa ciddi zarar vermektedir. 4, 15

Büyükbaş hayvanlardaki ketozis semptomları belirtilenleri içermektedir

  • İştah azalır,
  • Rumen motilitesi azalır,
  • Feçesin katılığının tutarsız olması veya konstipasyon,
  • Kokulu nefes (aseton gibi) ve aşırı nöronal rahatsızlıklar (örn. apati, ajitasyon, nöbetler veya körlük). 4, 8

Ketozis, sağlıklı bir hayvanda enerji eksikliği nedeniyle (örn. Yüksek performanslı fazlardaki diet veya yetersiz yem alım kapasitesinden dolayı) gelişirse, bunu birincil ketozis olarak ifade edilmektedir.

Bununla birlikte ketozis, altta yatan başka bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkarsa bu durum ikincil ketozis olarak isimlendirilmektedir. 22

Birçok çalışma ve meta-analiz, ketozis ile bozulmuş performans, doğurganlık ve sağlık bozuklukları arasındaki bağlantıyı göstermektedir. 18; 24

transition-period

Buzağı doğmadan önceki son üç hafta ile buzağılama sonrası ilk üç haftada metabolik istikrar ve sağlık üzerinde kritik bir etkiye sahip olmaktadır. Dolayısıyla, bu geçiş döneminde beslenme, yönetim ve sağlık durumunun izlenmesi özellikle önemlidir.

Problem: Negatif enerji dengesi post partum 76

energy-balance

Yavaşça artan yem alım miktarı p.p. memenin hızla yükselen enerji çıkışı ile ters düşmektedir. Negatif bir enerji dengesi (NED) gelişmektedir. Yüksek performanslı sürülerde, bu yaklaşık 100 gün sürebilir ve bireysel hayvanlarda daha uzun sürebilmektedir.

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3