Fertilite Yetersizliği

Merkezi

  • Foliküler gelişim ve yumurtlama için esansiyel olan azalmış GnRH ve LH pulsatilitesinden ötürü siklik aktivitenin geri döndürülmüş gecikmesi 59

Periferal

if
  • NED sırasında gelişen foliküller, dolaşımdaki LH'ya düşük duyarlılık göstermiş ve bu durum östradiol üretiminin azalmasına yol açmıştır 59, 60, 61
  • Foliküler sıvıda BHBA'nın artan konsantrasyonu, oositlerin gelişimsel potansiyelini bozmaktadır; dolayısıyla zayıf CL oluşumu ve embriyo ölüm riskini arttıran fonksiyon ile eşleşmektedir 62,63
  • SKK ve klinik ketozis, östrojen aktivitesinin şiddetinin ve süresinin azalması ile ilişkilidir 64, 65
  • Laktasyon döneminde artmış kan BHBA'sı olan NED inekleri, etkilenmemiş benzerlerine kıyasla, ilk servis aralığı 10 gün olan artmış bir doğurganlık göstermiştir 61

NED sırasında yükselmiş BHBA çoğunlukla diğer metabolik ve endokrin değişikliklerle (örn. siklik yumurtalık aktivitesinin yeniden başlatılması) eş zamanlı olarak ortaya çıktığı için, gözlenen etkilerin bazıları sadece keton cisimlerine atfedilmeyebilir 48.

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3