İpuçları ve Araçlar

Kanda BHBA ölçümü ile teşhis

 • Subklinik ketozis: klinik semptom olmaksızın > 1,2 mmol/l
 • Klinik ketozis: klinik semptom ile > 3 mmol/l

İneklerde ortalama SKK süresinin yaklaşık 5 gün olmasından ötürü risk en az 5-7 günde iki kez veya 10-14 gün p.p.’de iki kez kontrol edilmelidir 18, 75, 79

Erken teşhis: Doğumdan 2 hafta önce başlanarak düzenli rumen dolum kontrolü

 • Arkadan bakıldığında rumen şişkin olmalıdır
 • SKK'lı ineklerin, doğumdan önceki haftalarda besleyiciye daha az ziyaretleri olmuştur
 • SKK’lı inekler doğumdan önceki hafta ve doğumdan iki hafta sonra daha az yem yemiştir

Vücut Durumu Skorlaması

 • Kuru dönem: VKS 3,0 – 3,5 (Siyah Alaca inekler)
 • NED p.p. sırasında <2,5’in altına düşmemelidir
 • BCS Cowdition Uygulaması, bireysel ineklerde ve sürü seviyesinde VKS'yi objektif olarak değerlendirmek, izlemek ve yönetmek için yararlı bir araçtır

Geçiş periyodu beslenmesi

 • Uzak periyot: Aşırı enerji alınmasından kaçınılmalıdır, çünkü aşırı koşullandırılmış hayvanlar - VKS> 3.5 - daha az yemektedirler p.p.
 • Yakın periyot: Konsantre zengin besleme için rumeni hazırlamak amacıyla enerji ve protein içeriğinin kademeli olarak arttırılması p.p.
 • Düzenleme beslenmesi:
  • Belirtilenler yoluyla gıda alımının dereceli olarak yavaşça artışı
  • Düzenli olarak taze TMR sağlanması
  • Lif uzunluğu

Önleme ve tedavi

 • Risk altındaki hayvanların (zor doğumdan sonra; süt ateşi; yüksek başlangıç verimleri;…) glukoplastik maddelerle önlenebilir duruma getirilmesi
 • Vitamin E ve selenyum uygulaması ile oksidatif hasarların minimize edilmesi
 • Glukoz infüzyonu uygulanması, glukokortikoid ve Butafosfan & Vitamin B 12 uygulanması

Enerji içeriğinin arttırılması

 • Rumen beslenmesi - korunmuş nişasta ile 5, 25
 • Yağ (> 3 hafta p.p.), kuru maddenin %5’i toplam yağ (%7’ye kadar korunmuş yağlar)

İnek konforunun iyileştirilmesi

Lipomobilizasyon başlıca stres (adrenalin) ve yüksek glukagon: insülin oranı tarafından desteklenmektedir 15. Stresin azaltılması, lipomobilizasyonun sınırlandırılması için eksik değerlendirilen bir önlemdir 79. Butafosfan & Vitamin B12 ile tedavi edilen inekler, plasebo ile tedavi edilenlere göre β-hidroksibütirat (BHB) konsantrasyonlarında anlamlı azalmalar göstermiştir 78.

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3