Subklinische ketose

Subklinische ketose (SKK) is een belangrijke toestand bij melkkoeien tijdens de transitieperiode.

Het wordt gekenmerkt door een verhoogde bloedconcentratie van ß-hydroxyboterzuur (BHBZ) zonder ziekteverschijnselen. 29

De meest gebruikte bloed BHBZ drempel om SKK bij individuele koeien vast te stellen ligt tussen 1,2 en 1,4 mmol per L24, 29, 31, 33, 34

De mate van voorkomen van SKK varieert van 10,2 tot 43,2% binnen de eerste drie weken van de melkproductie.24, 35, 36, 37, 38

SKK wordt in verband gebracht met

  • verhoogd risico op ziekten na de kalving (Tabel 1)
  • verminderde melkopbrengsten 36, 37
  • verslechterde vruchtbaarheid (bijv. lage drachtpercentages na eerste inseminatie) 39
Bloed BHBZ concentratie (mmol/l) Ziekte Tijd na de kalving Verhoogd risico (odds ratio)
≥ 1.2 Lebmaagverplaatsing 1ste week 2.6 36
≥ 1.0 Lebmaagverplaatsing dag 3 - 14 6.9 41
≥ 1.2 Baarmoederontsteking 1ste week 3.4 36
≥ 1.0 Baarmoederontsteking dag 3 - 14 2.3 41
≥ 1.0 Klinische ketose dag 3 - 14 4.9 41

De economische impact van SKK is significant.

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten