Privacyverklaring

Elanco Netherlands is er zich van bewust dat de beveiliging van uw privé informatie bij het gebruik van onze website een belangrijke bezorgdheid is. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom willen wij u informeren over welke data wij bijhouden en welke vernietigd wordt. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over onze veiligheidsmaatregelen.

Verzamelen van gegevens

U kan onze website gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is geen voorwaarde voor het gebruik van onze site, behalve indien nodig voor het leveren van goederen of diensten op uw verzoek. Wanneer u onze website gebruikt, kan er data worden opgeslagen voor verschillende beveiligingsdoeleinden. Deze data kan onder meer zijn: de naam van uw Internet service provider, de website die u gebruikt om naar onze site te linken, de websites die u bezoekt vanuit onze website en uw IP adres. Deze gegevens kunnen mogelijk leiden naar uw identificatie, maar worden hier niet voor gebruikt. We gebruiken de gegevens af en toe voor statistische doeleinden, maar behouden hierbij de anonimiteit van iedere gebruiker zodat de persoon niet kan worden geïdentificeerd. In gevallen wanneer persoonlijke gegevens aan derden beschikbaar worden gesteld om door u gevraagde producten of diensten te leveren, of voor andere door u goedgekeurde doeleinden, vertrouwen wij op technische en organisatorische middelen om te verzekeren dat de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbeveiliging wordt gevolgd.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens enkel indien u ze ons beschikbaar stelt, door middel van registratie, invullen van formulieren of e-mails, als onderdeel van een bestelling van goederen of diensten, vragen of verzoeken over bestelde materialen, of in gelijksoortige situaties wanneer u ervoor heeft gekozen om deze informatie ter beschikking te stellen.

De database en haar inhoud blijft binnen ons bedrijf en bij bewerkers of servers die namens ons werkzaam zijn en binnen onze verantwoordelijkheid vallen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven door ons of door onze agenten voor gebruik door derden in welke vorm dan ook, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

We behouden controle op en verantwoordelijkheid voor uw persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt. Een gedeelte van deze gegevens wordt mogelijk bewaard en verwerkt in andere rechtsgebieden, zoals de Verenigde Staten, waar de regelgeving inzake gegevensbescherming anders is dan in het rechtsgebied waar u woont. In dit geval zullen wij ervoor zorgen dat de nodige maatregelen zijn getroffen zodat de bewerker in dat land beveiligingsmaatregelen neemt die gelijkwaardig zijn aan diegenen die van toepassing zouden zijn in het land waar u woont.

Personalisatie met Acquia

Op onze website gebruiken we een gepersonaliseerde service van Acquia Inc., 53 State Street, Boston MA 02109, Verenigde Staten ('Acquia').
Acquia analyseert namens ons uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we de cookies die in meer detail zijn beschreven in bovenstaande tabel. De informatie die Acquia verzamelt in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de doorverwijzende URL, onze webpagina's die u hebt bezocht, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem en verdere informatie afhankelijk van de geïmplementeerde websitegebeurtenissen) wordt verzonden naar servers van Acquia binnen en buiten de EU, waar ze wordt opgeslagen en geanalyseerd.
Wij en onze partner Acquia zullen deze informatie gebruiken om onze inhoud op deze website beter af te stemmen op u en uw interesses en om de efficiëntie van dergelijke personalisatie te evalueren. Wanneer u een andere website van Elanco bezoekt die ook gebruik maakt van personalisatie en als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, kan aan u aangepaste content worden gepresenteerd op basis van de informatie die op onze website is verzameld.
Acquia is gecertificeerd conform het EU-VS-privacyschild en heeft met ons de EU-standaardcontractbepalingen voor verwerkers afgesloten, die ervoor zorgen dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Acquia buiten de EU.
U kunt uw toestemming voor personalisatie op elk moment intrekken door uw toestemmingen in bovenstaande tabel te beheren, in welk geval er een opt-out-cookie wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat dit alleen voorkomt dat er gebruik wordt gemaakt van gepersonaliseerde services zolang u de opt-out-cookie niet verwijdert.

Doorgifte van persoonsgegevens in geval van een bedrijfsreorganisatie

In geval van een bedrijfsreorganisatie, zoals een fusie, verkoop of andere overdracht van ons gehele bedrijf of al onze activa of een deel ervan, kunnen wij de informatie die in verband met uw gebruik van deze website is verzameld, doorgeven aan de overnemer, voor zover wettelijk toegestaan, om te garanderen dat de aangeboden diensten onafgebroken verder kunnen worden gebruikt.

Gebruiksdoeleinden

De gegevens die wij verzamelen zal enkel worden gebruikt met als doel u gevraagde goederen of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, tenzij anders bepaald in de wet.Recht op toegang en correctie

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in onze systemen in te zien en aan te passen indien u denkt dat deze verouderd of incorrect zijn. U dient enkel een e-mail te sturen naar de Data Privacy Manager op onderstaand adres.

Recht op annulering

U heeft het recht om op elk moment in de toekomst uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Ook hiervoor dient u enkel een e-mail te sturen naar de Data Privacy Manager op onderstaand adres.

Bewaren van gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens slechts zolang het nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen verlenen of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, tenzij anders bepaald in de wet (bv. in verband met een lopend geschil).

Beveiliging

Elanco gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-geautoriseerde personen. Persoonsgegevens die door u aan Elanco zijn overgedragen worden via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Kinderen

Gezien het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, verzamelen, verwerken of gebruiken we op onze website geen informatie over personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar zonder voorafgaande, controleerbare toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om, op aanvraag, de informatie die door het kind is verstrekt te bekijken en/of te verzoeken om deze te wissen.

Contacten

Chief

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
E-mail : [email protected]