Vermindering van de vraag naar energie

Aangezien (subklinische) ketose wordt veroorzaakt door het gebrek aan energie (negatieve energiebalans) bij het begin van de lactatie, kan een vermindering van de melkproductie dus leiden tot een vermindering van de incidentie van ketose.

Maatregelen voor het verminderen van de melkproductie tijdens de pieklactatie 16:

 • Vermindering van het aantal melkbeurten,
 • Verkorting van de droogstandsperiode
 • Niet droogzetten

Supplementatie van voer met geconjugeerde linolzuren (CLA) vermindert selectief het melkvetgehalte. Aangezien melkvet het bestanddeel is met de hoogste energie-inhoud, vermindert hierdoor de negatieve energiebalans bij hoogproductieve koeien 11.

Vermindering energie opbrengst met melk

Verkorting van de droogstandperiode (≥ 30 d) is alleen zinvol in multipare koeien

 • Vermindert het risico van uierontsteking
 • Vermindert aanvangsrendement in hoge lactatie en dus het risico van ketose
 • nauwelijks "nettoverlies" aan melk over de gehele lactatie
 • pens blijft beter aangepast (geen far-off voer)
 • soms verbeterde vruchtbaarheid

Toevoeren van geconjugeerde linolzuren (CLA)

 • bij pensverzuring
 • pensbeschermde CLA: melkvetten ↓

Melkfrequentie in hoge lactatie ↓

 • de melkgift ↓

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten