Beperking van de oxidatieve schade

Ketolichamen veroorzaken oxidatieve schade. Zo bijvoorbeeld worden celmembranen beschadigd door peroxidatie van vetten. Eiwitten worden beschadigd door oxidatie van functionele groepen, waardoor ze beperkt kunnen functioneren. Bij mensen is oxidatieve schade bekend als oorzaak van de comorbiditeit in geval van suikerziekte 69.

Oxidatieve schade wordt veroorzaakt door

 • Direct pro-oxidant effecten van aceton en acetylazijnzuur 70, 71. Het lichaam probeert deze pro-oxidatieve effecten af te stoten door omzetting in β-hydroxyboterzuur, maar slaagt daar slechts in beperkte mate in bij ernstig glucosetekort.
 • Indirect pro-oxidatieve effect door activering van NADPH oxidasen, MAP kinases en NF-kB 69. Terzelfdertijd hebben ketonen een pro-inflammatoire werking.
 • Deze indirecte pro-oxidant en pro-inflammatoire effecten worden verergerd door hoge concentraties van vrije vetzuren 72, 73.

Oxidatieve schade door ketolichamen valt vooral te verwachten in geval van

 • extreem glucosetekort
 • hoge concentraties aan vrije vetzuren
 • gelijktijdige bestaan van ontstekingsprocessen (uierontsteking, baarmoederontsteking, enz.)

Dus een voldoende voorziening van antioxidanten (vitamine E, β-caroteen en selenium) is een belangrijke stap in geval van ketose 21.

Acetylazijnzuur

 • goede energiedrager
 • matig biocompatibel
 • oxidatieve schade

Aceton

 • Ontwikkelt via spontane decarboxylatie van acetylazijnzuur
 • oxidatieve schade

Beta-hydroxyboterzuur (BHBZ)

 • goede biocompatibiliteit: geen redox schade

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten