Ketose

  • Ketose betekent een verhoogde concentratie van ketolichamen in het bloed en de stofwisseling (hyperketonemie).
  • Ketolichamen worden gevormd als er onvoldoende glucose beschikbaar is
  • Melkkoeien hebben een beperkte beschikbaarheid van glucose. Daarom kan elk energietekort (= negatieve energiebalans, NEB) snel leiden tot ketose.
  • NEB en ketose komen meestal voor in de eerste weken na de kalving.

Ketose is een aanpassing van de stofwisseling, waarbij een verminderde beschikbaarheid van glucose gecompenseerd wordt door de toegenomen toevoer van ketolichamen uit de vetstofwisseling.

Zo kan de energie van sommige weefsels (bijvoorbeeld hersenen, rode bloedcellen), die aan hun energiebehoefte niet kunnen voldoen zonder glucose of door de eigen β-oxidatie van de cel, toch voldaan worden. 15

Overmatig of langdurig ketonenmetabolisme heeft negatieve effecten (gebrek aan cellulaire energie, overmatige vetmobilisatie, redoxschade, effect op immunologische reacties, ketoacidose).

Subklinische of klinische ketose verstoren ernstig de gezondheid en de prestaties. 4, 15

Symptomen van ketose bij runderen omvatten

  • eetlust (pijl naar beneden),
  • beweeglijkheid van de pens (pijl naar beneden),
  • vaste mestconsistentie of constipatie,
  • Zoet ruikende adem (zoals aceton) en in extreme gevallen zenuwstoornissen (bijv. apathie, agitatie, aanvallen of blindheid). 4, 8

Als ketose ontstaat door een gebrek aan energie bij een gezond dier (bijvoorbeeld door vasten of onvoldoende voer tijdens hoge prestaties), dan noemen we dit een primaire ketose.

Als de ketose ontstaat als gevolg van een andere onderliggende ziekte, noemen we dit een secundaire ketose22

Talrijke studies en meta-analyses tonen de verband aan tussen ketose en verminderde prestaties en vruchtbaarheids- en gezondheidsstoornissen. 18, 24

transition-period

De laatste drie weken voorafgaand aan de kalving hebben een kritische invloed op de stofwisseling en de gezondheid tijdens de eerste drie weken na de kalving. Daarom moet het rantsoen, het management en de gezondheidszorg tijdens deze overgangsperiode bijzonder nauwkeurig zijn.

Het probleem: negatieve energiebalans na de kalving 76

energy-balance

De langzaam toenemende voeropname na de kalving staat in schril contrast tot de snel stijgende energie-output van de uier. Een negatieve energiebalans (NEB) ontwikkelt zich. In hoogproductieve groepen kan dit ongeveer 100 dagen duren - en zelfs langer bij individuele dieren.

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten