Ketolichamen

In strikte zijn zijn ketolichamen het acetylazijnzuur en aceton, die het gevolg zijn van spontane decarboxylering. Deze stoffen zijn bijzonder schadelijk vanwege hun hoge oxidatieve potentieel en de bijbehorende inductie van oxidatieve schade 12. Ze worden niet in het bloed gemeten omdat de moeite voor de opslag van monsters en de analyse ervan te groot zijn.

Betahydroxyboterzuur (BHBZ) ontstaat uit acetylazijnzuur als er voldoende beschikbaarheid is van NADH + H + en is biologisch vergelijkbaar. Vanwege de stabiliteit bij opslag van monsters, is deze stof gemakkelijker voor de diagnose van (sub)klinische ketose dan acetylazijnzuur en aceton 15

Echter, BHBZ wordt ook in het pensepitheel gevormd uit boterzuur bij voldoende energievoorziening. De meting van BHBZ omvat dus ook een verminderde extractie van BHBZ uit de pens in de lever naast de vorming van ketonen in de lever. Zo is BHBZ strikt genomen een "indirecte" ketose marker.

Daarom is het moeilijk om goed onderbouwde limieten voor de diagnose van ketose te stellen.

 • Lage waarden (<0,9 mmol / l) hebben goede gevoeligheid maar slechte specificiteit en zijn daarom alleen geschikt als een standaard voor een groep dieren om mogelijke gezondheidsrisico’s in te schatten.
 • Hogere grenzen (1,2-1,4 mmol / l) hebben een verhoogde specificiteit voor het individuele dier, maar met afnemende gevoeligheid 18

Gevallen van klinische ketose worden vaak geassocieerd met BHBZ concentraties van> 3 mmol / l. Desondanks, in individuele gevallen, kunnen koeien BHBZ serum concentraties van> 3 mmol / l hebben zonder enige klinische symptoom te vertonen (eigen ongepubliceerde gegevens).

Ketolichamen kunnen ook niet-invasief gemeten worden in urine en melk, maar met een lagere nauwkeurigheid

Acetylazijnzuur

 • goede energiedrager
 • slecht biocompatibel
 • oxidatieve schade
 • spontane decarboxylatie tot aceton

Aceton

 • ontstaat als gevolg van spontane decarboxylering van acetylazijnzuur
 • slecht biocompatibel
 • oxidatieve schade

Betahydroxyboterzuur (BHBZ)

 • belangrijkste ketolichaam
 • goede energiedrager
 • zeer biocompatibel, geen oxidatieve schade
 • NADH + H + zijn noodzakelijk voor de vorming ervan (tekort in geval van hypoglycemie!)

kt

Metingen van ketolichamen op het bedrijf 42

kbm

Vroegtijdige opsporing van bedreigde koeien in de droogstandsfase 44

Koeien met subklinische ketose aten minder in de week voor en 2 weken na het afkalven.

ktc

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten