Verminderde vruchtbaarheid

Centraal

  • Vertraging in de terugkeer van de cyclische activiteit door verminderde GnRH en LH pulsen, die essentieel zijn voor follikelontwikkeling en ovulatie 59

Perifeer

if
  • ontwikkeling van follikels tijdens NEB vertoonden een verminderde gevoeligheid voor circulerend LH, wat leidt tot verminderde oestradiolproductie 59, 60, 61
  • de toegenomen concentratie BHBZ in folliculaire vloeistof vermindert het vermogen van de ontwikkeling van eicellen, waardoor slechte CL vorming en functie met verhoogd risico van embryonale sterfte 62, 63
  • SKK en klinische ketose worden geassocieerd met een verminderde intensiteit en duur van oestrus activiteit 64, 65
  • Koeien met NEB met verhoogde BHBZ aan het begin van de lactatie vertoonden een verlengd interval kalven-eerste inseminatie met 10 dagen in vergelijking tot niet-aangetaste dieren 61

Aangezien verhoogde BHBZ tijdens de NEB periode vaak gelijktijdig met andere metabole en endocriene veranderingen voorkomt (bijvoorbeeld het opnieuw starten van cyclische eierstokactiviteit) mag men sommige waargenomen effecten niet uitsluitend toeschrijven aan ketolichamen 48.

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten