Immunologische Impact

Verhoogde BHBZ tijdens de NEB komt vaak gelijktijdig voor met andere metabole veranderingen, zoals lage plasmaglucose en verhoogde vrije vetzuurconcentraties. Dus sommige immunosuppressieve effecten kunnen niet uitsluitend worden toegeschreven aan ketolichamen 48.

In vitro

Verhoging van de plasmaconcentratie BHBZ

  • verminderde chemotactische capaciteit van witte bloedcellen van runderen 49
  • verminderde respiratoire burst activiteit van runderneutrofielen 50
  • verminderde fagocytotische activiteit van polymorfonucleaire leukocyten (PMN) in melk 51
  • remmen lymfocytaire blastogenesereactie, oxidatieve burst en IgM secretie 52, 53

In vivo

Hoge plasmaconcentratie BHBZ

  • een negatieve invloed op de gevoeligheid voor mastitis, verloop en de ernst van de ziekte 54, 55
  • verminderde cytokineproductie na bacteriële infectie 56
  • veroorzaakt een verhoogde immuunrespons in de vorm van verhoogde aantallen lymfocyten, toenemende stimulerende eigenschappen van perifere bloed mononucleaire cellen (PBMC) en een positieve lineaire correlatie tussen de inflammatoire merker haptoglobine (Hp) en verhoogde waarden van BHB 57, 58

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten