Adviezen en tips

Diagnose via BHBZ bloedmetingen

 • subklinische ketose:> 1,2 mmol / l zonder klinische symptomen
 • Klinische ketose:> 3 mmol / l met klinische symptomen

Aangezien de gemiddelde duur van SKK ongeveer 5 dagen bedraagt, moeten risicokoeien ten minste tweemaal worden gecontroleerd, nl. op dag 5-7 en dag 10-14 na de kalving 18, 75, 79

Vroege opsporing: regelmatige controle van de pensvulling vanaf 2 weken voor het afkalven

 • Gezien vanaf de achterzijde, moet de pens uitpuilen
 • Koeien met SKK hebben minder bezoeken aan het voerstation in de weken voorafgaand aan afkalven
 • Koeien met SKK eten minder in de week voor en twee weken na het afkalven

Body Condition Scoring

 • Droogstand: BCS 3,0-3,5 (Holstein Friese koeien)
 • Tijdens NEB na afkalven mogen ze niet vallen onder <2.5
 • De BCS Cowdition app is een nuttig instrument om objectief de BCS te beoordelen, te controleren en beheren bij individuele koeien en op bedrijfsniveau.

Voeren tijdens de transitieperiode

 • Far-off periode: een overmatige energievoorziening moet worden vermeden omdat te vette dieren = BCS> 3.5 = eet minder na kalving.
 • Close-up periode: geleidelijke stijging van de energie- en eiwitgehalte om de pens voor te bereiden op krachtvoer na afkalven.
 • Aanpassing voeren: stimulatie van voedselinname door een
  • geleidelijke verhoging van de energie-inhoud
  • Regelmatig verse TMR voorzien
  • Vezellengte geschikt voor korte pensverblijftijd

Verbetering van de energie-inhoud

 • voeren van pensbestendig zetmeel
 • vet voeren (> 3 weken p.p.), totaal vet 5% van de droge stof (tot 7% bij beschermde vetten)

Verbeteren koecomfort

Vetmobilisatie wordt voornamelijk bevorderd door stress (adrenaline) en een hoge glucagon: insuline verhouding 15. Stress reductie is een onderschatte maatregel voor het beperken van vetmobilisatie 79.

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten