Economie

Van subklinische ketose is bewezen dat het de incidentie van andere ziekten in de eerste twee weken na de kalving verhoogt, waardoor het tot aanzienlijke economische gevolgen leidt.

Ziekte Verhoogd risico (odds ratio)
Lebmaagverplaatsing 2,6–6,9 36, 41
Baarmoederontsteking 2,3–3,4 36, 41
Klinische ketose 4.9 41

Subklinische ketose en klinische ketose hebben duidelijke economische gevolgen 74

* zie ook onze referentiepagina

BCS Cowdition App

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Media Library

1

Ketosis Media Library

2

Tools

3

Voor experten